تجارت الکترونیک - تفاوت commerce و business

  • تفاوت commerce و business
  • commerce یک دید اتزاعی از خرید و فروش اجناس است. در حالی که business  خیلی فیزیکی تر است و توسط یک فرد می تواند مدیریت شود. یک فرد میتواند یک business  را مدیریت کند اما یک نفر نمی تواند یک commerce  را مدیریت کند.  

   Commerce بیشتر به به تجارت و فعالیت های مرتبط از جمله ارتباطات، حمل و نقل، بیمه، و غیره شبیه است.

   از سوی دیگر،  business فعالیتی است که تنها با انگیزه کسب سود انجام می باشد. اگر کسی تلاش کند trade، commerce  و business را در نمودار ون نمایش دهد trade و commerce  زیر مجموعه ای از business خواهند بود . commerce   قسمتی از همه فعالیت هایی است که در  business وجود دارد مانند برنامه ریزی، تبلیغات، فروش، خرید، بازاریابی، حسابداری و نظارت بر ساخت و ... .commerce فقط شامل خرید و فروش می باشد پس قسمت کوچکتری از business است .تفاوت بین این دو واژه نیز در اهمیت نسبی دوره commerce  و business منعکس شده است.

    


   تعریفی دیگر:

    

   واژه Commerce  در لغت به معنای تبادل کالا شامل خرید و فروش ( به ویژه در مقیاس بزرگ ) می باشد.

   واژه Business در لغت به معنای حرف، تجارت و شغل یک شخص محسوب می گردد.

   این واژگان در دنیای سیستم های مدیریت اطلاعات دارای تعاریف دیگری نیز می باشند که با مقایسه معانی تعریف بهتری را می توان ارایه نمود. با یک جستجوی ساده می شود پی برد که تفاوت در Commerce  و Business، بیشتر به تفاوت در کاربرد آنها در گرامر و لغت بر می گردد و در لغت و فرهنگ Business معنای گسترده تری از Commerce دارد. Commerce تنها به جنبه های خرید و فروش اشاره دارد، اما واژه Business علاوه بر جنبه خرید و فروش به چگونگی شکل گرفتن یک کسب و کار نیز می پردازد. تفاوت اصلی در دو واژه E-Business و E-Commerce است.  Ecommerce امروزه بیشتر به مبادلات الکترونیکی برای خرید و فروش کالا و یا خدمات روی بستر اینترنت اطلاق می گردد که دارای رده بندی های مختلفی نیز می باشد نظیر B2B ، B2C و غیره........ Ebusiness حوزه وسیعتری را در بر میگیرد و شامل تمام مبادلات Online  بین شرکای تجاری، فراهم کنندگان ، تولیدکنندگان ، سازندگان و همچنین نظارت به تبادل اطلاعات ، بررسی موجودی ، طراحی در همکاری و غیره می باشد.